2,5 Milyar Yıllık Yakut İçinde Eski Yaşam Kalıntısı Bulundu

Yazar Mehmet Dursun

Kozmosun, gezegenlerin, Dünya’nın nasıl oluştuğu, yaşadığımız etraf dışındaki cihanın geri kalanında nelerin olup bittiği üzere hususlar beşerler tarafından her vakit merak edilen mevzular ortasında yer alıyor. Merak edilen ve ilgi çeken bu hususlardan birisi de Dünya’nın milyarlarca yıllık tarihinde kimlerin yaşadığı, bilhassa Dünya tarihinin birinci vakitlerinde nasıl bir hayatın mevcut olduğu sorunu.

Bilim insanları tarafından yapılan her araştırma ve ortaya çıkartılan bulgu, insanlık tarihi hakkında bir merakı olan herkesi heyecanlandırıyor. Jeologlar tarafından, bundan tam 2,5 milyar yıl evvel yer kabuğunda oluşan bir yakutun içinde, çok hücreli ömrün ortaya çıkmasından evvelki vakitlerden kalma ve grafit ismi verilen eski mikroorganizma kalıntıları olan saf karbon bulundu.

Eski hayatın delili olabilir:

Kanada’da Waterloo Üniversitesi’nde bulunan jeolog Chris Yakymchuk ve takımı, dünyanın bilinen eski maden yataklarından birinin bulunduğu Grönland’da incelemeler yaparken bu grafite ulaştılar. Dünya’nın tektonik hudutlarında ağır ısı ve basınç altında oluşan yakutlar, ender bulunan krom elementinden meydana gelen derin renklerle doludur.

Yakymchuk, yakutun içinde bulunan grafitin eşsiz olduğunu ve yakut içeren kayalarda eski ömrün delillerini birinci sefer gördüklerini belirterek, “Bu grafitteki artan karbon-12 ölçüsüne dayanarak, karbon atomlarının bir vakitler eski hayatta bulunduğu, büyük olasılıkla siyanobakteriler üzere meyyit mikroorganizmalar olduğu sonucuna vardık.” tabirlerine yer verdi.

Related Posts

Leave a Comment