Bilim İnsanları Dünya’nın Ortasında Bir Delik Keşfetti

Yazar Ahmet Yılmazerdirer

Panama kıyılarında fark edilen olağandışı hava akışı bilim insanlarını harekete geçirdi. Bir esinti olarak tanımlanabilen bu akışının nedenini araştıran bilim insanları, bölgenin jeokimyasını araştırmaya başladı. Bölgedeki volkanik kaya, gaz ve sıvı örnekleri incelendi.

Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı’nda yayınlanan çalışmayla, Cocos tektonik plakasında Dünya’nın merkezine hakikat aşağı tarafta, yüzeyin yaklaşık 100 km altında bir açıklık olabileceği bildirildi. Araştırmacılar bu açıklığın pek çok şeyi açıklayabileceğini söz etti.

Jeolojik bir delik tespit edildi

Manto çoğunlukla muhakkak bir silikon ve oksijen atomu yapısına sahip kayalardan oluşur lakin her bölgede birebir yapıyla karşılaşmak mümkün olmayabilir. Bir küme bilim insanı, Orta Amerika’nın altında olağandışı bir durumla karşılaştı. Çalışmayı yürüten araştırmacılardan deniz kimyası ve jeokimya alanında uzman David Bekaert, “Panama’nın çabucak altında, bu manto bileşeninin içeri girmesini imkan tanıyan bir delik, levhanın içinden geçen bir pencere var” dedi.

Araştırma sonuçlarına nazaran bu pencere, doğal olarak ya da bir kırılmanın sonucunda oluşmuş olabilir. Her iki durumda da yüzeydeki unsurların hareketi bir esinti oluşmasını sağlıyor. Bu esintiyi neyin tetikleyebileceği merak edildiğinde ise karşımıza iki mümkünlük çıkıyor. Birincisi, materyallerin Galapagos’u Panama’ya bağlayan kabuk ve üst mantodaki çatlama bölgesi olan Panama Kırılma Bölgesi’nden geçmesi. İkincisi ise mantonun tipik deveranının gereçleri, levhadaki açıklıktan sürmesi.

Bekaert, manto penceresinin varlığının Panama’daki etkin volkanların eksikliğini de açıklayabileceğini belirtti. Dalma levhalarının kabuğuna biriken su volkan oluşumunu tetikler. Panama’nın altındaki levhadaki açıklık kabukta su birikmediği için bir boşluk olduğu manasına gelir. Bu da erimiş magmanın akmasının zorlaşmasına neden olur. Bekaert, ayrıyeten dünyanın her yerinde manto kimyasında açıklanmayan anormallikler olduğunu ve grubuyla birlikte bu alanda çalışmalar yapmaya devam etmek istediğini lisana getirdi.

Related Posts

Leave a Comment