Büyükanneler Torunlarını mı Seviyor Çocuklarını mı?

Yazar Melisa Kuraloğlu

Bugün dünya üzerindeki her kültürde büyükannelerin torunlarını kendi çocuklarından daha çok sevdiği söyleniyor. Bu fikri araştırmak isteyen Emory Üniversitesi’nden bir küme araştırmacı, elde ettikleri sonuçlarla gerçeğin ne olduğunu ortaya koydu: Büyükanneler, hakikaten de torunlarına karşı çocuklarından daha fazla sevgi besliyordu.

Araştırmacılar, yaşları 3 – 12 ortasında olan en az bir toruna sahip 50 büyükanneyi bir ortaya getirdi. Büyükannelere burada tanımadıkları çocukların, kendi çocuklarının ve torunlarının fotoğrafları sırasıyla gösterildi. Bu esnada beyin işlevleri incelendi. Sonuçlar, torunlarının fotoğrafını gördükleri sırada beyin işlevlerinde bir artış yaşandığını gösterdi.

Kendi çocuklarına baktıklarında daha az empati kurdular:

Araştırmanın başındaki isim olan James Rilling, bu hareketliliğin beynin duygusal empati ile ilişkilendirilen kısmında yaşandığını açıkladı. Bu hareketliliğin de büyükannelerin torunlarıyla etkileşime girdiklerinde ne hissettiklerini hissetmeye yönelik olduğunu belirtti. Büyükanneler, çocuğunun çocuğuna bakarken bilişsel empati gösterse de kendi çocuklarına baktıklarında bu duygusal aktivasyonun daha az sergilendiği görüldü.

Büyükanneler, torunlarının gülümsediği bir fotoğrafa baktıklarında onların sevincini, üzgün oldukları bir fotoğrafa baktıklarındaysa onların ıstıraplarını hissediyorlar. Araştırma, her ne kadar kıymetli bir sonucu ortaya koysa da tıpkı vakitte bir sonlandırmaya da sahipti. Araştırmaya katılan büyükanneler, zihinsel ve fizikî olarak sağlıklı bireylerdi.

Öte yandan bu araştırma, toplumların toplumsal yapısı hakkında da birçok soruya şimdiden kapı araladı. Bunlardan birisi de büyükbabaların ve büyükannelerin beyin işlevlerinin kültürler ortasında nasıl bir farklılık gösterebileceğiydi. Çalışmanın başındaki Rilling, bunun değişik bir araştırma olabileceğini söz etti.

Related Posts

Leave a Comment