Denisovalılar, Tibet Platosu’nun Yüksek Kesimlerinde Yaşadı

Yazar Mehmet Dursun

Denisova ismi verilen cins, çağdaş insan olan Homo Sapiens’in yakın akrabası olarak nitelendiriliyor. Binlerce yıl evvel ekseriyetle Sibirya’da yaşayan bu tipler, insanoğlunun evrimi hakkında bilim beşerlerine kıymetli bilgiler sağlayarak tarihe ışık tutuyor. Yayımlanan yeni bir araştırma da bu çeşitteki insanların gezegenimizde neler yaptığı ve çeşidimizi nasıl etkilediği ile ilgili yeni bilgileri ortaya çıkarıyor.

Trends in Ecology&Evolution’da yayımlanan çalışma, Denisova insanlarının dünyanın en yüksek ve en geniş platosu olan ‘Tibet Platosu’na çağdaş insanlardan çok daha uzun vakit evvel mesken sahipliği yapmış olabileceğini ortaya çıkardı.

Denisovalılar, Homo Sapiens’ten evvel Tibet Platosu’na yerleşmiş olabilir

Himalaya Platosu olarak da isimlendirilen Tibet Platosu, deniz düzeyinden ortalama 4.000 metre yükseklikte yer alıyor ve bu sebeple ‘dünyanın çatısı’ olarak da nitelendiriliyor. Moğolistan, Çin ve Rusya’da yer alan bu bölge, Homo Sapiens’in kalıcı olarak yerleştiği son yerlerden biri olarak kabul ediliyordu. Daha evvelki araştırmalar bu platonun öteki beşerler tarafından yerleşim yeri olarak kullanıldığını gösterse de bu durumun ne vakit ve hangi cinsler tarafından gerçekleştirildiği bilinmiyordu.

Yayımlanan yeni araştırma da bu hususla ilgili yeni fikirler ortaya attı. Araştırmacılar, hem arkeolojik hem de genetik ispatları birleştirerek dünyanın en yüksek ve en geniş platosuna insanların ne vakit yerleştiğini bulmaya çalıştı. Oluşturulan modellerin incelenmesi sonucunda da insan cetlerinin bölgede kestirim edilenden daha uzun vakit evvel yaşamış olabileceği ortaya çıktı.

Çağdaş beşerler, Denisova insanları sayesinde oksijen eksikliğine adapte olmuş olabilir

Denisovalılar, Tibet Platosu'nun Yüksek Kesimlerinde Yaşadı - denisovalilar tibet platosunun yuksek kesimlerinde yasadi 0 f7bbtmLW

Buna ek olarak mevcut delillerin, Homo Sapiens’in platoda 30.000 ila 40.000 yıl evvel kalıcı bir yerleşim yeri olarak kullanılabileceğini gösterdiğini belirtmek gerek. Uzmanlara nazaran yapılan DNA tahlilleri, Doğu Asya’da bulunan Denisovalılar ile çağdaş beşerler ortasında gerçekleşen bir ‘melezleme’ olayı, insanların bu düşük oksijenli ortama yerleşmesine vesile olmuş olabilir.

Araştırmacılardan Nicolas Zwyns de bu durumla ilgili, “Denisovalıların yüksek irtifaya adapte olup olmadıklarını tam olarak bilemiyoruz; lakin kimi genlerin bize aktarılması, binlerce yıl sonra çeşidimizin hipoksiye (oksijen eksikliği) ahenk sağlamasına neden olmuş olabilir” sözlerini kullandı.

Bilim beşerlerine nazaran arkeolojik ispatlar, Denisovalıların Tibet Platosu’nda yaklaşık olarak 160.000 yıl evvel yaşadığını ortaya çıkardı. Fakat bu insan tiplerinin uzun yıllar boyunca platoyu bir ‘yerleşim yeri’ olarak kullanıp kullanmadıkları bilinmiyor. Yani bölgenin Denisova insanları tarafından orta sıra ziyaret ediliyor olma ihtimali de mevcut.

Kısaca araştırma, Tibet Platosu’nda bulunan Denisovalılar ve Homo Sapien ortasında gerçekleşen ‘melezleme’ ihtimalinin, çağdaş insanların oksijen eksikliğine dayanmasını sağlamada ve bu bölgede ömür kurmasına değerli bir tesiri olabileceğini gösteriyor. Tekrar de husus hakkındaki araştırmaların şu an yetersiz olduğu, kesin bilgilere ulaşılamadığı ve hipotezlerin doğrulanamadığı uzmanlar tarafından vurgulanıyor.

Related Posts

Leave a Comment