Deniz Tabanında Bilinmeyen Yeni Canlılar Keşfedildi

Yazar Elif Tezel Denizci

Okyanusların derinlikleri, yüzyıllardır beşerler için en az uzayın derinlikleri kadar büyük bir merak kaynağı olmuştur. Dünya üzerindeki okyanuslarda hala daha keşfedilmemiş bir biçimde gizemini koruyan pek çok nokta olduğu ve buralarda yaşayan şimdi bilinmeyen pek çok canlı tipi olduğunu düşündüğümüzde, okyanuslara dair yapılan her araştırma da ilgi alımlı nitelikte oluyor alışılmış.

İşte okyanuslara dair insanlığın var oluşundan bu yana süregelen bu gizemi biraz olsun aydınlatmak isteyen araştırmacılar da dünyanın yüzlerce farklı noktasında okyanus tabanını inceledi. Bu araştırmanın sonucunda araştırma takımı, gezegenimizin en derin ve en karanlık kısımlarında gelişen mikroskobik ömrün şaşırtan çeşitliliğini ortaya koyan sonuçlar elde etti.

Okyanusun derinlikleri, okyanus yüzeyinden üç kat daha fazla hayat çeşitliliğine sahip

Gezegenimizin yüzeyinin yarısından fazlasını kaplayan derin okyanus tortusuna ulaşımın sıkıntı olması, bu tortunun bulunduğu okyanus derinliklerinde de neler olduğu hakkında neredeyse hiçbir fikrimiz olmadığı manasına geliyor. Son yıllarda uzaktan kumandalı araçlar sayesinde derin denizin çok küçük bir kısmını keşfetmiş olsak da keşfedilen bu küçük kısım bile derinlerde hiç bilmediğimiz bir dünya olduğunu bize göstermeye yetti de arttı bile.

Yeni araştırma kapsamında da dünyanın farklı noktalarından toplanan tortu örnekleri, deniz canlılarının hayatlarına devam ederken deniz tabanına döktüğü çevresel DNA (eDNA) için tahlil edildi. Deniz canlılarının döktüğü bu eDNA’yı inceleyen araştırmacılar, burada deniz tabanının da altındaki ekosistemi oluşturan mikrop ve başka küçük canlıların izlerine de rastladılar

Deniz Tabanında Bilinmeyen Yeni Canlılar Keşfedildi - deniz tabaninda bilinmeyen yeni canlilar kesfedildi 0 tTRz9dsr

Burada elde edilen sonuçları okyanusun üst katmanlarından toplanan planktonlara ilişkin mevcut öbür DNA bilgileriyle karşılaştıran ve böylece yeni bilgilerin yalnızca derinlerdeki canlılara ilişkin olduğundan emin olan araştırmacılar; sonuç olarak okyanus tabanında yaşayan birden fazla ökaryotik organizmanın çağdaş bilim tarafından bilinmediğini keşfettiler. Hatta görünen o ki okyanusun tabanı, üst sulardakinden en az üç kat daha fazla mikrobiyal ömür çeşitliliğine konut sahipliği yapıyor.

Birinci kere okyanus dünyasının bu kadar global ölçekte dengeli bir moleküler data kümesini bir ortaya getiren araştırma grubundan İsviçre’de bulunan Cenevre Üniversitesi’nden genetikçi Jan Pawlowski, “Derin denizlerdeki bentik DNA dizilerimizi bilinen ökaryotlar için mevcut olan tüm referans dizileriyle karşılaştırdık” biçiminde kaydediyor. Elde edilen bilgilerin, bentik çeşitliliğin yaklaşık üçte ikisinin bilinen rastgele bir kümeye atanamayacağını gösterdiğini tabir eden Pawlowski, bunun da deniz biyoçeşitliliği bilgimizde büyük bir boşluk olduğu manasına geldiğini aktarıyor.

Elde edilen bilgiler, deniz tabanında bilinmeyen daha büyük canlıların da olduğunu gösteriyor

Deniz Tabanında Bilinmeyen Yeni Canlılar Keşfedildi - deniz tabaninda bilinmeyen yeni canlilar kesfedildi 1 fPDg9yFj

Mevcut tahlil çoğunlukla diatomlar ve dinoflagellatlar üzere daha küçük boyutlu organizmaları ve solucanlar ve küçük yumuşakçalar üzere küçük hayvanlara odaklanmış olsa da bulunan plankton çeşitliliği; derin denizin birebir vakitte daha büyük hayvanlara da konut sahipliği yaptığını gösteren birtakım öteki ispatlar sunuyor.

Çalışmanın müellifleri, “Bu derin okyanus tortul toplulukları, sadece biyolojik karbon pompasının kıymetli itici güçleri olduğu bilinen taksonları değil, birebir vakitte dünya okyanusunun tartışmasız en temel ekolojik süreçlerinden çeşitli taksonomik ve işlevsel kümeleri da içermektedir. “ halinde kaydediyor ve sonuçların, derin okyanus tortusunun Dünya’nın en varlıklı çağdaş ekosistem ve fosil arşivlerinden birisi olduğunun altını çiziyor.

Deniz bilimcilerinin evvel kapsamlı ekolojik risk değerlendirmelerine muhtaçlığımız olduğuna dair ihtarlarına karşın ticari derin deniz madenciliğinin giderek artmakta olduğu ve bu durumda ne kadar çok hayatın tehlikede olduğu göz önüne alındığında araştırmacılar, bu derin deniz ekosistemlerini daha uygun anlamak ve korumak için deniz tabanının daha fazla araştırılması davetinde bulunuyor.

Related Posts

Leave a Comment