Depremlerin Ağaçların Daha Hızlı Büyüttüğü Keşfedildi

Yazar Ahmet Yılmazerdirer

Dünya genelinde ve özelde ise ülkemizde gerçekleşen yangınlar birçok insanı derinden etkiledi. Yalnızca yangınlar değil, çeşitli bölgelerde oluşan kuraklıklar, uzun vadede dünyayı bekleyen bir tehlike olarak iklim krizi üzere sorunlar de tüm insanları üzebilecek meseleler olarak bizi bekliyor.

Doğayı ve haliyle insanları tehdit eden bir öbür afet ise elbette zelzeleler. Türkiye tarihinde de can kaybına sebep olan birçok şiddetli sarsıntı bulunuyor. Her ne kadar her vakit korkutucu bir öge olsa da, bilim insanları sarsıntıların ağaçlara yönelik kıymetli bir katkısını ortaya çıkardı.

Büyük zelzeleler ağaçları büyütüyor

Yapılan araştırmada, sarsıntıların ağaçların büyümesini nasıl etkilediği, sarsıntıdan sonra ağaçların yapılarında nasıl değişikliklerin gerçekleştiği üzere incelemelerde bulunuldu. Araştırma grubunun yöneticisi olan ve müellifleri ortasında yer alan hidrolog Christian Mohr, araştırma sonucunda ortaya çıkan bulguları, “Büyük sarsıntılar su akışının akışını artırabilir, yeraltı suyu düzeylerini yükseltebilir ve böylelikle su hudutlu ortamlarda bitki köklerinin suya daha fazla erişimini sağlayabilir” biçiminde açıkladı.

Araştırmacılar, hipotezlerini test etmek için Şili’de 2010 yılında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki sarsıntının Pinus Radiata çam ağaçlarını nasıl etkilediğini incelediler. Ağaçtan alınan çekirdekler aracılığıyla ağaçların hücrelerinde karbon izotoplarının oranı, ağaç sıhhati, büyümesi, su mevcudiyeti üzere etkenler incelendi. İncelemeler sonucunda ağaçtaki büyümenin zelzeleden sonra artışa geçtiği tespit edildi.

Related Posts

Leave a Comment