‘Dört Ayaklı Yılan’ Sanılan Fosil Aslında Yılan Değilmiş

Yazar Sanem Yılmazer

2015 yılında bilim dünyasının ziyadesiyle ilgisini çeken bir keşif yapılmıştı. Brezilya’da kretase devrinden (66 – 145 milyon yıl önce) kalma bir kayanın içinde yılanı andıran bir canlının iskeleti bulunmuştu. Lakin bu canlının iskeletinde kendisini yılandan ayıran çok değerli bir özellik bulunuyordu: Dört adet küçük, tam gelişmemiş üzere duran bacak.

Tetrapodophis amplectus olarak isimlendirilen bu canlının, yılanlar ve kertenkeleler ortasındaki kopuk temasın ta kendisiydi ve bir yılan çeşidi olduğu düşünülüyordu. Ancak iskelet üzerinde yeni yapılan bir araştırma, durumun bu türlü olmadığını gösterdi. Araştırmaya nazaran bu canlı, yılanla hiçbir ortak noktaya sahip değildi ve 110 milyon yıl evvel yaşamış bir deniz kertenkelesi çeşidiydi.

Yılanla alakası yokmuş:

Araştırmada yer alan paleontolog Michael Caldwell, bu canlının aslında bir yılan olmadığını ve yanlış sınıflandırıldığını açıkladı. Caldwell, canlının anatomisinin, Kretase devrinden ‘dolichosaurs’ olarak bilinen soyu tükenmiş bir küme deniz kertenkelenin anatomisi ile benzerlik gösterdiğini tabir etti.

2015 yılındaki keşifteki incelemeyi ayrıntılıca incelenmediğini söyleyen ve kâfi bulmayan Caldwell ve takımı, iskeleti yine incelemeye karar verdiler. Takım, iskeleti inceledikten sonra dişlerin bir yılanın dişleri üzere çengel olmadığını, kafatası ve iskeletinin de bir yılanınki üzere olmadığını keşfetti. Bununla birlikte bu canlıda büyük karın pullarına da rastlanmadı. En değerli kısmıysa canlının karnında balık kılçığına benzeyen, yedi son öğünlerden birinin kalıntısı yer alıyordu. Bu da canlının suda yaşadığını gösteriyordu.

Yapılan bu yeni araştırma, canlının kökeni hakkındaki tartışmalara bir son vermiş değil. 2015 yılındaki keşfi yapan araştırmacıların araştırmaları ve bu yeni araştırma bilim literatürüne girmişken, sonucun çıkması da yakın olacaktır. Canlı, bir yılan olmasa bile muazzam bir halde bugüne kadar korunduğundan bilime katkı sağlayacaktır.

Related Posts

Leave a Comment