Genç Erkeklerin Neden Daha Fazla Öldüğü Tespit Edildi

Yazar Elif Tezel Denizci

Dünyanın en eski ve en bilinen tıp mecmuaları ortasında yer alan The Lancet, Ekim ayında yayınladığı ve yüzlerce ortakla birlikte yapılan kapsamlı bir araştırmada bilhassa genç erkeklerin mevt oranlarının neden daha yüksek olduğuna dair son derece kıymetli bulgular paylaştı. Bu alanda daha evvel de misal araştırmalar yapılmıştı. Biyolojik faktörlerin de bu mevzuda büyük bir hisseye sahip olduğunu belirten bir araştırma, erkeklerin toplumsal davranışlarına da dikkat çekmişti. Lakin The Lancet tarafından yayınlanan bu araştırma, farklı ülkelere ve bölgelere ağırlaşarak sebepleri daha yakından inceliyor.

1950 yılından bu yana 10-24 yaşları ortasındaki genç kızların vefat oranında %30’luk bir düşüş olduğunu paylaşan araştırma, tıpkı yaş kümesindeki erkeklerde %15’lik bir düşüş olduğunu aktarıyor. Dünya genelinde bilhassa erkek nüfusun mevt oranının yüksek olmasının göze çarpan nedenleriyse ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor.

En göze çarpan vefat sebepleri ‘intihar ve çatışma’:

Washington’da yer alan Sıhhat Metrikleri ve Kıymetlendirme Enstitüsü’nde çalışan araştırmacılar, toplam 204 ülkedeki genç nüfusun mevt oranlarını cinsiyet ve yaş kategorilerine nazaran sınıflandırdı. Elde edilen sonuçlardan genç kızlar ve erkekler ortasındaki vefat oranlarında büyük bir fark olduğu tespit edildi. Orta-doğu Avrupa’da ve Orta Asta bölgelerinde 15-24 yaşları ortasındaki genç erkeklerde en büyük vefat sebebinin intihar olduğu tespit edildi. Latin Amerika ve Karayipler’de ise şiddet ve çatışma en büyük sebepler ortasında yer alıyor. Buna ek olarak, 2019 yılında bu yaş kümesindeki ölümlerin %61’lik kısmının erkekler olduğu tespit edildi.

Gençliğin toplumun geneli tarafından ‘hayatın sağlıklı dönemi’ olarak görülmesinin bu alanda atılması gereken adımların önüne geçtiğini söz eden araştırma, 10-24 yaş ortası gençlerin sıhhat durumlarına yeni bir bakış açısıyla bakmamız gerektiğini söylüyor. Elde edilen dataların hükümetler ve sivil toplum örgütleri tarafından dikkate alınıp bu yaş kümesinin sorunlarının ciddiye alınması gerektiği vurgulanıyor.

Related Posts

Leave a Comment