Türkçenin İlk Konuşanları Keşfedildi: 9 Bin Yıl Önce

Yazar Sanem Yılmazer

Dünyada en fazla konuşan sayısına sahip birinci 20 lisan içinde bulunan Türkçe, Türk lisanlarının bilinen birinci yazılı kaynağı Orhun Yazıtları baz alındığında yaklaşık 1.300 yıllık bir tarihe sahip bir lisan. Ama tarih öncesinde Eski Türkçenin de üyesi olduğu tüm Türk lisanlarının ortak atası olan varsayımsal bir Ön Türkçenin de var olduğu düşünülüyordu.

Günümüzde yapılan yeni bir çalışmaysa Türkçenin tarihi hakkında son derece değerli bir bilgiyi ortaya çıkardı. Çağdaş Japonca, Korece, Türkçe ve Moğolca’nın dahil olduğu lisan ailesinin kökenleri üzerine yapılan araştırmanın sonuçları yayınlandı. Dilbilimsel, genetik ve arkeolojik ispatları bir ortaya getiren araştırma, kelam konusu lisan kümesi yaklaşık 9 bin yıl evvel eski Çin’de Liao Irmağı vadisindeki Neolitik dari çiftçileri tarafından kullanılıyordu.

Çiftçiler, dört bir yana ilerleyerek lisanlarını yaydı:

Araştırma, 8 bin kilometreden fazla alanda kullanılan Trans-Avrasya lisanlarını konuşan şahısların genetik cetlerinin belgelendiğini vurguladı. 98 adet Trans-Avrasya lisanı ortasında Korece, Japonca, Türkçe ve çeşitli Türk lisanları, Moğolca ve çeşitli Tunguz lisanları de bulunuyor. Bu lisan ailesini kullanan çiftçilerin kuzeydoğu Asya’da ilerledikleri, alt lisanlarını binlerce yıl boyunca kuzeye, batıya, Sibirya’ya, doğudaki Kore yarımadasına ve deniz üzerinden Japon ekip adalarına yaydığı belirtildi.

Nature mecmuasında yayınlanan araştırmanın baş muharriri Martine Robbeets, birinin lisanının, kültürünün yahut halkının köklerinin mevcut ulusal sonlarının ötesinde olduğunu kabul etmesinin şimdi hazır olmadığı bir ‘kimlik teslimi’ olduğunu vurguladı. Robbeets, Asya’dakiler de dahil olmak üzere tüm lisanların, kültürlerin ve insanların birbirine karıştığını söz etti.

Related Posts

Leave a Comment